Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Net Bridge voorbereiden

In deze sectie wordt beschreven hoe u de Net Bridge voorbereidt.

Voordat u begint:

 • Sluit de Net Bridge aan volgens de afzonderlijke instructies. U kunt, indien nodig, tijdens deze fase ook de busapparaten verbinden. U kunt de serververbinding voorafgaand aan de installatie op kantoor testen zonder enige busapparaten, indien zowel het kantoor als de site gebruikmaken van het DHCP-protocol voor het verstrekken van het IP-adres en andere gerelateerde netwerkconfiguratie-informatie.
 • Verwijder de lege token uit de tokenhouder in de Net Bridge.
 • U hebt een USB-geheugenstick nodig. De geheugenstick moet niet worden versleuteld, en moet worden geformatteerd als FAT32.
 • Zorg dat u beschikt over de juiste licenties voor de busapparaten die worden verbonden met de Net Bridge.
 • U hebt het hoofdwachtwoord van het vergrendelingssysteem nodig tijdens deze procedure.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Beheer > Overzicht netwerkmodules.

 2. Selecteer Netwerkmodule toevoegen.
  De wizard Toevoegen van een netwerkmodule wordt geopend.
 3. Selecteer Netwerkmodule toevoegen.
 4. Voer de basisinformatie voor de netwerkmodule als volgt in:
  • Naam — Voer in dit veld een naam in voor de nieuwe netwerkmodule. Gebruik een beschrijvende naam. U kunt bijvoorbeeld een naam gebruiken die u herinnert aan de locatie van de netwerkmodule.
  • Type — Selecteer Net Bridge in het keuzemenu.
  • Licentie — Selecteer het licentietype Net Bridge. Er komen twee nieuwe velden beschikbaar:
   • Aantal gereserveerde busapparaten — Definieer het aantal busapparaten dat u wilt verbinden met deze Net Bridge.
   • Aantal verbonden busapparaten — In dit stroomveld wordt het huidige aantal verbonden apparaten weergegeven. Omdat we een Net Bridge toevoegen, is het aantal 0.
  • Heeft hotspot voor sleutelprogrammering — Schakel dit selectievakje in als er ten minste één programmeerhotspot zal zijn gekoppeld aan de netwerkmodule.

  Selecteer het keuzerondje Actief. U kunt het keuzerondje Niet in gebruik selecteren als u nog niet beschikt over een actieve licentie, maar de netwerkmodule toch wilt configureren.

 5. Selecteer Volgende.
 6. Selecteer Volgende.
 7. Vul de instellingen voor de netwerkmodule als volgt in:
  • ServiceadresServiceadres is het serveradres van het vergrendelingssysteem. Accepteer het voorgestelde adres.

  • Beheerders-ID — Selecteer de Beheerders-ID voor de netwerkmodule in het keuzemenu.

   Als het keuzemenu Beheerders-ID geen beheerders bevat, selecteert u Nieuwe beheerder netwerkmodule toevoegen om een nieuwe beheerder toe te voegen, en volgt u de wizard.

   Tip:

   Gewoonlijk is één netwerkmodulebeheerder voor elk vergrendelingssysteem voldoende, zelfs wanneer er meerdere netwerkmodules in gebruik zijn.

  • Wachtwoord — Voer in dit veld het Wachtwoord voor de netwerkmodulebeheerder in.

 8. Selecteer Volgende.
 9. Indien noodzakelijk, vult u de instellingen voor het lokale netwerk in.
  Als de Net Bridge zich in een netwerk bevindt waarin IP-adressen worden verkregen via een DHCP-server, hoeft u de instellingen voor het lokale netwerk niet in te vullen. Als dit niet het geval is, vraagt u de vereiste gegevens op bij de netwerkbeheerder.
 10. Selecteer Volgende.
 11. Indien noodzakelijk, verandert u het nummer van de firewall-poort voor het ontvangen van berichten. Vraag de vereiste gegevens op bij de netwerkbeheerder.
 12. Selecteer Volgende.
 13. Verbind een geheugenstick met de USB-poort van de computer.
 14. Selecteer het keuzerondje Bestand opslaan op geheugenstick en selecteer de diskdrive van de geheugenstick (bijvoorbeeld, J:\). Het programma voegt de bestandsnaam automatisch toe.
  Als alternatief, kun u het keuzerondje Bestand opslaan op schijf selecteren om het bestand op te slaan op uw vaste schijf, in de directory van uw keuze, en het bestand later naar de geheugenstick te kopiëren. Als u hiervoor kiest, plakt u het bestand in de rootdirectory van de geheugenstick (niet in een subdirectory).
 15. Selecteer Volgende.
 16. Er wordt een overzichtscherm weergegeven
 17. Selecteer Gereed.
 18. Typ het hoofdwachtwoord van het vergrendelingssysteem.
 19. Plaats de lege token die u uit de tokenhouder hebt gehaald in de socket van de Programmer.
  Zorg dat de token op zijn plaats klikt.
 20. Wacht totdat de token is geprogrammeerd.
 21. Plaats de inlogtoken in de socket van de Programmer.
  Zorg dat de token op zijn plaats klikt.
 22. Selecteer Sluiten.
 23. Plaats de token in de tokenhouder in de Net Bridge.
 24. Plaats de geheugenstick in de USB-poort van de Net Bridge.
 25. Zet de -schakelaar op AAN.
  1. Er wordt een interne testprocedure gestart.
  2. Controleer of de USB-indicator vijf keer groen knippert, ten teken dat de USB-indicator gegevens leest vanaf de geheugenstick. Als de Net Bridge niet groen knippert, kan de Net Bridge de geheugenstick niet lezen. Als dit het geval is, probeert u de Net Bridge toe te voegen via een andere geheugenstick, of formatteert u de geheugenstick naar het FAT32-bestandssysteem.
  3. FUNC, SYSTEM STATUS en mogelijk SERVER CONN. lampjes branden onafgebroken groen, als aanduiding dat de serververbinding met succes is getest.
 26. Als SERVER CONN. groen brandt, heeft de Net Bridge zichzelf gerapporteerd aan de server.
 27. Zet de -schakelaar op STANDBY.
 28. De Net Bridge is nu gereed voor gebruik.
 29. Plaats de netwerkmodule op de plattegrond.
  De procedure is vergelijkbaar met de procedure voor het plaatsen van cilinders op de plattegrond. Voor meer informatie, raadpleegt u sectie Cilinders op een plattegrond plaatsen.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket