Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Een nieuwe cilinder toevoegen

In deze sectie wordt beschreven hoe u cilinders toevoegt aan het iLOQ S10 Locking System.

Opmerking:

U hebt niet de feitelijke fysieke cilinders nodig wanneer u sleutels toevoegt aan iLOQ S10 Locking System. U kunt de cilinders definiëren en deze in een latere fase koppelen aan de fysieke cilinders.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht cilinders.

 2. Selecteer Cilinder toevoegen.
  De wizard Cilinder toevoegen wordt geopend.
 3. Selecteer Cilinder toevoegen.
 4. Definieer de cilinderinstellingen als volgt:
  • LocatieLocatie verwijst naar het deur- of kamernummer van de cilinder dat is vermeld op de plattegrond. Als u verschillende cilinders tegelijkertijd toevoegt, stelt u de eerste locatie zodanig in dat deze eindigt met een nummer, zoals A1. Op deze manier voegt het systeem als volgt opeenvolgende locatienummers toe:
   • A1
   • A2
   • A3
   • ...
  • ToenaderingsrichtingToenaderingsrichting verwijst naar de richting vanwaaruit de cilinder wordt geopend, als de deur is uitgerust met een dubbelzijdige cilinder.
  • VergrendelingsdoelVergrendelingsdoel biedt een gedetailleerdere beschrijving van de kamer of gebouwen waartoe de cilinder toegang verschaft. Als u verschillende cilinders tegelijkertijd toevoegt, stelt u het eerste vergrendelingsdoel zodanig in dat dit eindigt met een nummer, zoals Appartement A1. Op deze manier voegt het systeem als volgt opeenvolgende vergrendelingsdoelen toe:
   • Appartement A1
   • Appartement A2
   • Appartement A3
   • ...
  • CilinderCilinder verwijst naar het cilindertype. Selecteer het type in de keuzelijst, of voer het type handmatig in.
  • Klok geïnstalleerd — Selecteer Klok geïnstalleerd als de cilinder een klokcircuit bevat. Als de geselecteerde Cilinder een klok bevat, wordt Klok geïnstalleerd automatisch geselecteerd.
  • Cilindertype — Selecteer het Cilindertype:
   • Normaal, de cilinder is een offline ciinder.
   • Netwerk, de cilinder is een online cilinder die is verbonden met een netwerkmodule.
 5. Selecteer Volgende.
 6. Voer de benodigde extra informatie in.

  De velden zijn:

  • DeurtypeDeurtype verwijst naar het type deur waarin de cilinder wordt bevestigd.
  • SleutelgatplaatjeSleutelgatplaatje verwijst naar het afdekplaatje rond het sleutelgat in de deur.
  • CilindermodelCilindermodel verwijst naar het model cilinderbehuizing.
  • CilindertoevoegingCilindertoevoeging verwijst naar de toevoeging die wordt toegevoegd aan de nieuwe cilinder.
  • DeurdikteDeurdikte verwijst naar de dikte van de deur waarin de cilinder wordt bevestigd.
  • Diepte van slotbehuizing (mm)Diepte van slotbehuizing (mm) geeft de diepte van de slotbehuizing aan.
  • OpeningsrichtingOpeningsrichting geeft de deuropeningsrichting aan.
  • OpmerkingOpmerking verwijst naar extra informatie over de cilinder of de deur.
  • Overige apparatuurOverige apparatuur verwijst naar overige apparatuur die betrekking heeft op de cilinder of de deur.
  • Voorwaardelijke toegang — Dit selectievakje geeft aan of de cilinder is verbonden met een apparaat dat voorwaardelijke toegang controleert.
  • Beschrijving van de voorwaardelijke toegang — Voeg in dit veld een beschrijving van de voorwaardelijke toegang toe. U kunt bijvoorbeeld het apparaat beschrijven dat de voorwaardelijke toegang controleert.
 7. Selecteer Volgende.
 8. Selecteer de toegangsrechten voor de cilinder.

  Het standaardtoegangsrecht wordt automatisch toegevoegd voor de cilinder.

  1. Selecteer het gewenste toegangsrecht in de lijst aan de linkerkant.
  2. U kunt als volgt de selectie van toegangsrechten beheren met de pijlknoppen:
   • — Klik op de knop Pijlen Rechts om alle items te verplaatsen naar de selectielijst.
   • — Klik op de knop Pijl Rechts om de geselecteerde items te verplaatsen naar de selectielijst.
   • — Klik op de knop Pijl Links om de geselecteerde items te verwijderen uit de selectielijst.
   • — Klik op de knop Pijl Rechts om alle items te verwijderen uit de selectielijst.
 9. Indien noodzakelijk, stelt u de cilinder in op het behandelen van tijdgrenzen door het selectievakje Cilinder behandelt sleuteltijdgrenzen in te schakelen.
  Opmerking:

  Als een sleutel tijdsbegrensd is, maar de cilinder behandelt geen sleuteltijdgrenzen, functioneert de sleutel onafgebroken.

 10. Selecteer Volgende.
 11. Selecteer of u een individueel toegangsrecht wilt aanmaken of niet.

  Voor meer informatie raadpleegt u Toegangsrechten.

 12. Selecteer Volgende.
 13. Selecteer het aantal aan te maken cilinders.
 14. Selecteer Volgende.
 15. Selecteer hoe u verder wilt gaan.

  De opties zijn:

  • Laat cilinders in planningsstatus — Selecteer Laat cilinders in planningsstatus als u de cilinder in de planningsstatus wilt laten staan, en verder wilt gaan met het plannen van het vergrendelingssysteem zonder, bijvoorbeeld, fysieke cilinders te programmeren.

  • Cilinders autoriseren — Selecteer Cilinders autoriseren als u weet dat de cilinderdefinities definitief zijn, maar u de cilinder later wilt programmeren.

   Voor meer informatie, raadpleegt u Cilinders autoriseren.

  • Cilinders autoriseren en programmeren — Selecteer Cilinders autoriseren en programmeren:
   • Als u weet dat de cilinderdefinities definitief zijn, en u de cilinder onmiddellijk wilt programmeren.
   • Voor cilinders die nog niet zijn geïnstalleerd in de gebouwen.

   Voor meer informatie, raadpleegt u Programmering van cilinders.

  • Taken autoriseren en overdragen aan programmeerapparaat — Selecteer Taken autoriseren en overdragen aan programmeerapparaat als u een bevestigde cilinder implementeert en deze wilt programmeren door de Programmer los te koppelen van de computer, en deze over te dragen aan de te implementeren cilinder. U kunt dit slechts voor één cilinder tegelijk doen.

   Opmerking:

   In dit geval hebt u twee taken met betrekking tot de cilinder: een formatteertaak op de token en een programmeertaak op de Programmer. Plaats de programmeerkabel in de cilinder, wacht op het groene statuslampje, en herhaal dit éénmaal om beide taken te laten uitvoeren.

 16. Selecteer Volgende.
 17. Er wordt een overzichtscherm weergegeven
 18. Volg de wizard om de procedure te beëindigen.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket