Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Overzicht cilinders

In deze sectie wordt beschreven hoe u cilinderinformatie weergeeft in iLOQ S10 Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht cilinders.

 2. De cilinders worden weergegeven in de roosterweergave.

  De kolommen zijn:

  • LocatieLocatie verwijst naar het deur- of kamernummer van de cilinder dat is vermeld op de plattegrond.
  • PlattegrondPlattegrond geeft de plattegrond weer waarop de cilinder is aangegeven.
  • VergrendelingsdoelVergrendelingsdoel biedt een gedetailleerdere beschrijving, of de naam van de kamer of gebouwen waartoe de cilinder toegang verschaft.
  • CilinderCilinder verwijst naar het cilindertype.
  • SerienummerSerienummer geeft het serienummer van de cilinder weer. Als de cilinder een serienummer bevat in de software, heeft de sleutel tevens een fysieke tegenhanger. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor cilinders die zijn geprogrammeerd in het systeem.
  • Programmeerstatus — Deze kolom bevat de programmeerstatus van de cilinder. Mogelijke waarden zijn:
   • Geprogrammeerd — De cilinder is geprogrammeerd en de fysieke cilinder bevat dezelfde gegevens als weergegeven in iLOQ S10 Manager. Dit is de gewenste status voor de cilinders in het systeem
   • Geautoriseerd — De cilinder is geautoriseerd. Er is een cilinderprogrammeertaak aangemaakt voor de cilinder. Het betreft een taak voor initiële programmering van een nieuwe fysieke cilinder, of een herprogrammeertaak voor een bestaande cilinder. De cilinderprogrammering is in behandeling. Een beheerder met voldoende gebruiksrechten kan de cilinder programmeren.
   • Overgedragen naar token — Een cilinderprogrammeertaak is overgedragen aan iLOQ Programmer.
   • In planning — Er zijn wijzigingen aangebracht in bestaande cilinderinformatie, of er is een nieuwe cilinder toegevoegd, maar deze is nog niet aangemaakt als een programmeertaak (oftewel, geautoriseerd).
  • Type cilinder — In deze kolom wordt het cilindertype weergegeven. Mogelijke waarden zijn:
   • Normaal — De cilinder is een offline cilinder. Herprogrammering kan worden uitgevoerd via iLOQ Programmer.
   • Via netwerk verbonden — De cilinder is een online cilinder. Herprogrammering kan op afstand worden uitgevoerd via internet, of via iLOQ Programmer.
  • Programmering onvolledig — In deze statuskolom wordt weergegeven of de cilinderprogrammeerstatus onvolledig of volledig is.
  • Tijd beperkt — In deze kolom wordt weergegeven of de cilinder tijdbegrensd is of niet.
  • Voorwaardelijke toegang — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of cilinder voorwaardelijke toegangsrechten kan behandelen of niet. Met andere woorden, is er een extern apparaat aan de cilinder gekoppeld voor het controleren van de externe invoer van de cilinder.
  • Beschrijving van de voorwaardelijke toegang — Deze kolom bevat een beschrijving van het externe apparaat dat is gekoppeld aan de cilinder voor het controleren van het voorwaardelijke toegangsrecht.
  • Programmeertype — In deze kolom wordt het meest recente programmeertype voor de cilinder weergegeven. Mogelijke waarden zijn:
   • Normaal — De meest recente cilinderprogrammering is een wijziging van het toegangsrecht of de tijdbegrenzing geweest.
   • Blacklistwijziging — Er is een sleutel toegevoegd aan of verwijderd uit de blacklist of er zal een sleutel worden toegevoegd aan of verwijderd uit de blacklist.
   • Resetten — De cilinder zal worden gereset.
  • Laatst bewerkt — In deze statuskolom wordt weergegeven wanneer de cilinderprogrammeertaak voor het laatst werd gewijzigd.
  • Editor — In deze kolom wordt de laatste beheerder weergegeven die de cilinderprogrammeertaak heeft gewijzigd.
  • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe de cilinder behoort.
  • Zone — In deze kolom wordt de zone weergegeven waartoe de cilinder behoort.
  • Slotmodel — In deze kolom wordt het slotmodel weergegeven.
  • Sleutelgatplaatje — In deze kolom wordt het type sleutelgatplaatje weergegeven.
  • Deurtype — In deze kolom wordt het deurtype weergegeven.
  • ToenaderingsrichtingToenaderingsrichting verwijst naar de richting vanwaaruit de cilinder wordt geopend, als de deur is uitgerust met een dubbelzijdige cilinder.
  • Cilindertoevoeging — In deze kolom wordt weergegeven of de cilinder een toevoeging bevat. Tevens wordt de lengte van de cilinder weergegeven. De toevoeging wordt gebruikt om te cilinderlengte te vergroten.
  • Deurdikte (mm) — In deze kolom wordt de deurdikte weergegeven. Dit is mogelijk nuttige informatie voor het bevestigen van de deur.
  • Diepte van slotbehuizing (mm) — In deze kolom wordt de diepte van de slotbehuizing weergegeven. Dit is mogelijk nuttige informatie voor het bevestigen van de deur.
  • Openingsrichting — In deze kolom wordt de openingsrichting van de deur weergegeven.
  • Notitie — Deze kolom bevat extra informatie over de cilinder.
  • Overige vereisten — Deze kolom bevat overige vereisten met betrekking tot de cilinder.
  • Tellen van toegangsrechten — In deze kolom wordt het aantal toegangsrechten weergegeven dat is toegewezen aan de cilinder.
  • Tellen van verborgen toegangsrechten — In deze kolom wordt het aantal cilindertoegangsrechten weergegeven dat verborgen is voor de beheerder, op een vreemde zone.
  • Toegangsrecht met versie — In deze kolom wordt weergegeven of de cilinder een toegangsrecht met versie heeft.
  • Klok geïnstalleerd — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of er een klok is geïnstalleerd in de cilinder of niet.
  • Klok — In deze kolom wordt weergegeven of de klok in gebruik is genomen.
  • Buitengebruik — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of de cilinder geschikt is voor buitengebruik of niet.

  De cilinders in het rooster hebben een van de volgende kleurcodes:

  • Groen — De cilinder is geselecteerd.
  • Roze — De cilinder heeft een foutstatus. Bekijk de tooltip door je muis boven de rij te houden.
  • Oranje — De cilinder is een via een netwerk verbonden cilinder die zijn bestaan nog niet heeft gerapporteerd aan de server.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket