Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Bedieningselementen van het programmeerapparaat

Het programmeerapparaat wordt weergegeven in de afbeelding hieronder.

Figuur: iLOQ Programmer

iLOQ Programmer

De LED-indicators zijn:

 • BATT — De batterij/communicatie-indicator.

 • STATUS — De statusindicator.

Een succesvolle cilinderprogrammering resulteert in de lichtsequentie hieronder:

 • Wanneer u de programmeerkabel plaatst, gaat het BATT-lampje rood branden.
 • Na enige tijd, verandert de kleur van het BATT-lampje in oranje.
 • Het STATUS-lampje gaat groen branden.

De kleurcodes van het indicatorlampje worden in meer detail beschreven in de afbeelding hieronder:

IndicatorlampjeBeschrijving
BATT
 • Groen lampje — Brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld, op de batterijen werkt en de batterijen voldoende voeding hebben.
 • Rood lampje — Brandt wanneer de batterijen onvoldoende voeding hebben. Wordt tevens gedurende korte tijd ingeschakeld wanneer de cilinderprogrammeerkabel in de cilinder wordt geplaatst.
 • Oranje lampje — Brandt wanneer het apparaat communiceert met de cilinder.
STATUS
 • Groen lampje — De programmering is met succes uitgevoerd.
 • Groen knipperend lampje — Het logboek van de cilinder is met succes gelezen.
 • Rood lampje — Een programmeerfout. De Programmer kan, bijvoorbeeld, een onjuist type programmeerpakket voor de cilinder bevatten.
 • Rood knipperend lampje — Het geheugen van de Programmer is vol.
 • Rood lampje knippert tweemaal — Er is kortsluiting in de klokbus van de cilinder. Ga als volgt verder:

  • Bij een europrofielcilinder probeert u de cilinder opnieuw te programmeren. U mag de programmeerkabel in de cilinder niet draaien.
  • Bij een ovale cilinder controleert u of de draad van de real-time klok is beschadigd.
 • Wanneer tijdens het programmeren van de cilinder, en na een oranje brandend BATT-lampje, het STATUS-lampje helemaal niet wordt ingeschakeld en het BATT-lampje terugkeert naar groen, bevat het geheugen van de Programmer geen programmeerpakket dat geschikt is voor de cilinder.
 • Oranje lampje — De cilinder bevindt zich reeds in de status waarin u de cilinder probeert te programmeren.
USB

Een groen lampje brandt wanneer het apparaat is verbonden met een computer via een USB-poort. Het apparaat ontvangt voeding via de USB-kabel.

Bluetooth

Als een Bluetooth-module is verbonden met het apparaat, knippert er tijdelijk een groen lampje nadat de voeding is ingeschakeld (Programmer-model P10S.20).

Een groen lampje brandt wanneer het apparaat is verbonden met een computer via Bluetooth.

Alle indicators
 • Knipperend rood — De Programmer beschikt niet over een tijd. De Programmer kan niet worden gebruikt voor het programmeren van cilinders of het ophalen van audit-trails, voordat de tijd van de Programmer is gesynchroniseerd met de tijd van het vergrendelingssysteem door het apparaat te koppelen aan iLOQ S10 Manager.
 • Knipperend oranje — De Programmer is bezig met het bijwerken van een cilinder-firmwareversie.

De knoppen zijn:

 • De aan/uit-knop.
 • De LOG-knop voor het ophalen van audit-trailgebeurtenissen.

De connectors zijn:

 • Een 3,5 mm jack voor het aansluiten van de cilinderprogrammeerkabel.
 • Een USB-connector voor het aansluiten van de Programmer op de pc.
 • Een connector voor de token.
 • Een sleutelgat voor het programmeren van sleutels.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket