Select your region or visit global site

Support
Open navigation

De cilindereigenschappen weergeven

In deze sectie wordt beschreven hoe u de eigenschappen van cilinders weergeeft in iLOQ S10 Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht cilinders.

 2. De cilinders worden weergegeven in de roosterweergave. Voor meer informatie over een individuele cilinder, dubbelklikt u op de cilinder voor het weergeven van cilinderspecifieke gegevens.
  Opmerking:

  U kunt op twee manieren objectgegevens weergeven:

  • Gewenste situatie weergeven — Selecteer dit keuzerondje om objectgegevens weer te geven zoals deze zullen zijn wanneer alle in behandeling zijnde wijzigingen zijn geprogrammeerd voor het object.
  • De daadwerkelijke situatie weergeven — Selecteer dit keuzerondje om objectgegevens weer te geven in de huidige situatie.

  Cilinderspecifieke gegevens zijn, ingedeeld via tabbladen:

  • Basisinformatie — Het tabblad Basisinformatie bevat de basisinformatie over de geselecteerde cilinder. De kolommen zijn:
   • Locatie — In deze kolom wordt het deur- of kamernummer weergegeven op de plattegrond waarop de cilinder is aangegeven.
   • Plattegrond — In deze kolom wordt de plattegrond weergegeven waarop de cilinder is aangegeven.
   • Vergrendelingsdoel — Deze kolom bevat een gedetailleerdere beschrijving van de deur of kamer waar de cilinder zich bevindt.
   • Serienummer — In deze kolom wordt het serienummer van de cilinder weergegeven. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor cilinders die zijn geprogrammeerd in het systeem.
   • Notitie — De kolom bevat extra informatie over de cilinder.
   • Tellen van toegangsrechten — In deze kolom wordt het aantal toegangsrechten weergegeven dat is toegewezen aan de cilinder.
   • Tijd beperkt — In deze kolom wordt weergegeven of de cilinder tijdbegrensd is of niet.
   • Audit-trailkeuzedatum — In deze kolom wordt weergegeven wanneer een audit-trail van een cilinder voor het laatst werd gekozen.
   • Telling audit-trailgebeurtenissen — In deze kolom wordt het aantal gebeurtenissen weergegeven van de audit-trail van de cilinder.
  • Sleutels — Het tabblad Sleutels bevat een lijst met sleutels waarmee de cilinder kan worden geopend. De sleutelkolommen worden beschreven in sectie Overzicht sleutels.
  • Toegangsrechten — Het tabblad Toegangsrechten bevat informatie over de toegangsrechten die de cilinder heeft. De kolommen zijn:
   • Toegangsrecht — Deze kolom bevat de naam van het toegangsrecht.
   • Beschrijving — Deze kolom bevat de beschrijving van het toegangsrecht.
   • Voorwaardelijke toegang — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of het toegangsrecht voorwaardelijke toegang heeft of niet.
   • Status — Het verkeerslichtpictogram in deze kolom geeft aan of het toegangsrecht op de blacklist is gezet of niet. De kleurcodes zijn:
    • Groen — Het toegangsrecht is niet op de blacklist gezet.
    • Rood — Het toegangsrecht is op de blacklist gezet.
   • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.
   • Zone — In deze kolom wordt de zone weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.
   • Standaardtoegangsrecht — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of het toegangsrecht het standaardtoegangsrecht is of niet.
   • Versienummer — In deze kolom wordt het versienummer weergegeven, als het toegangsrecht een toegangsrecht met versie is.
   • Versiestatus — In deze kolom wordt aangegeven of de cilinder bijgewerkte informatie bevat over de toegangsrechtversie. De versiestatus is mogelijk verouderd. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een sleutel hebt toegevoegd die een hoger versienummer heeft.
  • De blacklist van de cilinder — Het tabblad De blacklist van de cilinder bevat informatie over de blacklist van de cilinder. De kolommen worden beschreven in sectie Overzicht blacklist.
  • Personen met toegang — Het tabblad Personen met toegang bevat informatie over de personen die toegang hebben tot de cilinder. De kolommen worden beschreven in sectie Overzicht personen.
  • Audit-trailgebeurtenissen — Het tabblad Audit-trailgebeurtenissen bevat informatie over de audit-trail van de cilinder. De kolommen zijn:
   • Index — Deze kolom bevat een uniek, cumulatief gebeurtenisnummer.
   • Type van audit-trailgegevens — Deze kolom bevat het gebeurtenistype, zoals sleuteltoegang, sleuteltoegang verboden, programmering van een cilinder, etc.
   • Nr — Deze kolom bevat het unieke sleutel-ID-nummer.
   • Sleutel — De naam van de sleutel die betrekking heeft op de audit-trail-ingave.
   • Label — Het label van de sleutel die betrekking heeft op de audit-trail-ingave.
   • Persoon gekoppeld aan de sleutel — De persoon die is gekoppeld aan de sleutel die betrekking heeft op de audit-trailingave.
   • Tijdstip — Deze kolom bevat de gebeurtenistijdstempel.
   • Beschrijving — Deze kolom bevat een beschrijving van de gebeurtenis. Als, bijvoorbeeld, het Type van audit-trailgegevens Sleuteltoegang verboden is, zou deze kolom de reden bevatten voor het voorkomen van de toegang. De reden kan, bijvoorbeeld, een ongeldige sleuteltijdgrens zijn.
   • Foutcode — De foutcode die betrekking heeft op de audit-trailingave.
   • Audit-trailkeuzedatum — De datum waarop de audit-trail van een cilinder voor het laatst werd gekozen.
  • Historie — Het tabblad Historie bevat informatie over de historie van de cilinderprogrammering. Door te klikken op het plusteken naast een historierij, kunt u gedetailleerdere historie-informatie weergeven. Voor meer informatie, raadpleegt u Overzicht cilinders.
 3. Druk vervolgens op de knop Sluiten.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket