Select your region or visit global site

Support
Open navigation

De cilindereigenschappen weergeven

In deze sectie wordt beschreven hoe u de eigenschappen van cilinders weergeeft in iLOQ S10 Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht cilinders.

 2. De cilinders worden weergegeven in de roosterweergave. Voor meer informatie over een individuele cilinder, dubbelklikt u op de cilinder voor het weergeven van cilinderspecifieke gegevens.
  Opmerking:

  U kunt op twee manieren objectgegevens weergeven:

  • Gewenste situatie weergeven — Selecteer dit keuzerondje om objectgegevens weer te geven zoals deze zullen zijn wanneer alle in behandeling zijnde wijzigingen zijn geprogrammeerd voor het object.
  • De daadwerkelijke situatie weergeven — Selecteer dit keuzerondje om objectgegevens weer te geven in de huidige situatie.

  Cilinderspecifieke gegevens zijn, ingedeeld via tabbladen:

  • Basisinformatie — Het tabblad Basisinformatie bevat de basisinformatie over de geselecteerde cilinder. De kolommen zijn:
   • Locatie — In deze kolom wordt het deur- of kamernummer weergegeven op de plattegrond waarop de cilinder is aangegeven.
   • Plattegrond — In deze kolom wordt de plattegrond weergegeven waarop de cilinder is aangegeven.
   • Vergrendelingsdoel — Deze kolom bevat een gedetailleerdere beschrijving van de deur of kamer waar de cilinder zich bevindt.
   • Serienummer — In deze kolom wordt het serienummer van de cilinder weergegeven. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor cilinders die zijn geprogrammeerd in het systeem.
   • Notitie — De kolom bevat extra informatie over de cilinder.
   • Tellen van toegangsrechten — In deze kolom wordt het aantal toegangsrechten weergegeven dat is toegewezen aan de cilinder.
   • Tijd beperkt — In deze kolom wordt weergegeven of de cilinder tijdbegrensd is of niet.
   • Audit-trailkeuzedatum — In deze kolom wordt weergegeven wanneer een audit-trail van een cilinder voor het laatst werd gekozen.
   • Telling audit-trailgebeurtenissen — In deze kolom wordt het aantal gebeurtenissen weergegeven van de audit-trail van de cilinder.
  • Sleutels — Het tabblad Sleutels bevat een lijst met sleutels waarmee de cilinder kan worden geopend. De sleutelkolommen worden beschreven in sectie Overzicht sleutels.
  • Toegangsrechten — Het tabblad Toegangsrechten bevat informatie over de toegangsrechten die de cilinder heeft. De kolommen zijn:
   • Toegangsrecht — Deze kolom bevat de naam van het toegangsrecht.
   • Beschrijving — Deze kolom bevat de beschrijving van het toegangsrecht.
   • Voorwaardelijke toegang — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of het toegangsrecht voorwaardelijke toegang heeft of niet.
   • Status — Het verkeerslichtpictogram in deze kolom geeft aan of het toegangsrecht op de blacklist is gezet of niet. De kleurcodes zijn:
    • Groen — Het toegangsrecht is niet op de blacklist gezet.
    • Rood — Het toegangsrecht is op de blacklist gezet.
   • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.
   • Zone — In deze kolom wordt de zone weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.
   • Standaardtoegangsrecht — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of het toegangsrecht het standaardtoegangsrecht is of niet.
   • Versienummer — In deze kolom wordt het versienummer weergegeven, als het toegangsrecht een toegangsrecht met versie is.
   • Versiestatus — In deze kolom wordt aangegeven of de cilinder bijgewerkte informatie bevat over de toegangsrechtversie. De versiestatus is mogelijk verouderd. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een sleutel hebt toegevoegd die een hoger versienummer heeft.
  • De blacklist van de cilinder — Het tabblad De blacklist van de cilinder bevat informatie over de blacklist van de cilinder. De kolommen worden beschreven in sectie Overzicht blacklist.
  • Personen met toegang — Het tabblad Personen met toegang bevat informatie over de personen die toegang hebben tot de cilinder. De kolommen worden beschreven in sectie Overzicht personen.
  • Audit-trailgebeurtenissen — Het tabblad Audit-trailgebeurtenissen bevat informatie over de audit-trail van de cilinder. De kolommen zijn:
   • Index — Deze kolom bevat een uniek, cumulatief gebeurtenisnummer.
   • Type van audit-trailgegevens — Deze kolom bevat het gebeurtenistype, zoals sleuteltoegang, sleuteltoegang verboden, programmering van een cilinder, etc.
   • Nr — Deze kolom bevat het unieke sleutel-ID-nummer.
   • Sleutel — De naam van de sleutel die betrekking heeft op de audit-trail-ingave.
   • Label — Het label van de sleutel die betrekking heeft op de audit-trail-ingave.
   • Persoon gekoppeld aan de sleutel — De persoon die is gekoppeld aan de sleutel die betrekking heeft op de audit-trailingave.
   • Tijdstip — Deze kolom bevat de gebeurtenistijdstempel.
   • Beschrijving — Deze kolom bevat een beschrijving van de gebeurtenis. Als, bijvoorbeeld, het Type van audit-trailgegevens Sleuteltoegang verboden is, zou deze kolom de reden bevatten voor het voorkomen van de toegang. De reden kan, bijvoorbeeld, een ongeldige sleuteltijdgrens zijn.
   • Foutcode — De foutcode die betrekking heeft op de audit-trailingave.
   • Audit-trailkeuzedatum — De datum waarop de audit-trail van een cilinder voor het laatst werd gekozen.
  • Historie — Het tabblad Historie bevat informatie over de historie van de cilinderprogrammering. Door te klikken op het plusteken naast een historierij, kunt u gedetailleerdere historie-informatie weergeven. Voor meer informatie, raadpleegt u Overzicht cilinders.
 3. Druk vervolgens op de knop Sluiten.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket