Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Software- en firmware-updates

U kunt op elk moment een verzoek tot een handmatige software- en firmware-update indienen (raadpleeg Verzoeken verzenden naar de netwerkmodule) of definiëren dat gebruik wordt gemaakt van automatische updates en, als dit het geval is, op welke tijd van de dag de software en firmware worden bijgewerkt. Zie De instellingen van het vergrendelingssysteem bewerken.

Wanneer gebruikt wordt gemaakt van automatische software- en firmware-updates, worden het besturingssysteem op de Net Bridge en de firmware op de busapparaten automatisch gedownload via internet. De update geschiedt in twee fasen:

 1. Eerst worden het besturingssysteem en de firmware op de Net Bridge bijgewerkt.

  Net Bridge controleert of er software-updates op de server staan, na het opstarten en met een interval van zeven dagen.

  Als er een software-update wordt gevonden, downloadt Net Bridge de update onmiddellijk. De software-installatie geschiedt echter automatisch volgens de instellingen van het vergrendelingssysteem, binnen drie uur na de ingestelde Updatetijd.

 2. Vervolgens wordt de firmware op de busapparaten bijgewerkt.

De update van het besturingssysteem op de Net Bridge wordt als volgt aangeduid:

 • SERVER CONN knippert oranje wanneer de software wordt gedownload van de server. Dit kan enkele minuten in beslag nemen.

 • De SYSTEM STATUS-, SERVER CONN- en USB-lampjes knipperen tegelijkertijd oranje wanneer de software-update op de Net Bridge wordt uitgevoerd.

  Let op!:

  Schakel Net Bridge niet uit terwijl de software-update wordt uitgevoerd. Als u het updateproces onderbreekt, kan het besturingssysteem niet opnieuw opstarten, en kan de Net Bridge niet worden hersteld op de site.

  Let op!:

  Gedurende het updateproces, worden Net Bridge en de busapparaten meerdere keren opnieuw opgestart.

  Mogelijke actieve agendabesturingen worden tijdelijk beëindigd tijdens het herstarten.

Het updateproces voor het besturingssysteem is voltooid wanneer de Net Bridge opnieuw wordt opgestart en de FUNC, SYSTEM STATUS, RS-485 STATUS en SERVER CONN LED-lampjes onafgebroken groen branden.

Als busapparaten op de bus een firmware-update ondergaan, is er sprake van het volgende:

 • Op de Net Bridge knipperen de FUNC- en RS-485-STATUS-leds oranje. Het firmware-updateproces wordt beëindigd wanneer de FUNC-, SYSTEM STATUS-, RS-485 STATUS- en SERVER CONN-leds op de NetBridge onafgebroken groen branden.
 • Op de hotspot branden alle drie LED-lampjes groen, of branden alle drie LED-lampjes één voor één groen van boven naar beneden.
 • Op de deurmodule branden de DEVICE, BRIDGE en SERVER LED-lampjes één voor één groen van boven naar beneden.
Let op!:

Schakel Net Bridge of een busapparaat niet uit terwijl de firmware-update wordt uitgevoerd. Als u het updateproces onderbreekt, kan het busapparaat niet opnieuw opstarten, en kan het niet worden hersteld op de site.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket