Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Automatisch verlengde sleutels

In deze sectie wordt beschreven hoe u gebruikmaakt van automatisch verlengde sleutels in iLOQ S10 Manager.

Een automatisch verlengde sleutel is een sleutel die een einddatum en eindtijd heeft. De Sleutelplanner kan de einddatum en eindtijd automatisch verlengen.

Ga als volgt verder.

 1. Begin met het toevoegen van een sleutel zoals aangegeven in sectie Een nieuwe sleutel toevoegen.
 2. Wanneer u bij de stap bent aangekomen waarbij u tijdsbegrenzingen definieert, definieert u de eerste eindtijd voor de sleutel via de instelling Sleutel is geldig tot.
 3. Selecteer de vereiste verlengingsperiode door gebruik te maken van de keuzerondjes in het veld Automatisch verlengen van einddatum.
  De opties zijn:
  • Niet in gebruik — Als u dit keuzerondje selecteert, wordt de einddatum van de sleutel niet automatisch verlengd.
  • Dagelijks — Als u dit keuzerondje selecteert, kan de einddatum van de sleutel automatisch dagelijks worden verlengd. Maak gebruik van de instelling Verlengingsperiode wordt herhaald om de geldigheidsduur van de sleutel te definiëren. Als u bijvoorbeeld waarde 3 gebruikt, wordt de einddatum voor de sleutel met drie dagen per keer verlengd.
  • Wekelijks — Als u dit keuzerondje selecteert, kan de einddatum van de sleutel automatisch wekelijks worden verlengd. Maak gebruik van de instelling Verlengingsperiode wordt herhaald om de geldigheidsduur van de sleutel te definiëren. Als u bijvoorbeeld waarde 1 gebruikt, wordt de einddatum voor de sleutel met één week per keer verlengd.
 4. Selecteer de tijd voor Verlengingperiode begint.

  Met deze instelling definieert u de tijd waarop, vóór de eindtijd waarop de sleutel vervalt, de sleutel kan worden bijgewerkt voor de volgende geldigheidsperiode.

  Bijvoorbeeld:

  • De tijd voor Sleutel is geldig tot is vrijdag 5 juni, om 18:00 uur.
  • Dan is de tijd voor Verlengingperiode begint donderdag 4 juni 2015, om 8:00 uur.
  • U hebt gedefinieerd dat de Verlengingsperiode wordt herhaald iedere 1 weken.

  Als u de sleutel bijwerkt op donderdag om 8:00 uur of later, wordt de einddatum verlengd tot de vrijdag van de volgende week. Als u de sleutel echter bijwerkt op woensdag, wordt de einddatum verlengd tot de vrijdag van de huidige week.

 5. Als u een nieuwe sleutel aanmaakt, programmeert u de sleutel. Als u een bestaande sleutel bijwerkt, autoriseert u de sleutel.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket