Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Relaiscontrole toevoegen

In deze sectie wordt beschreven hoe u controle voor de relais toevoegt in iLOQ S10 Manager.

Het toevoegen van relaiscontroles zoals hieronder beschreven, vereist dat de relais is ingesteld als een kalendergestuurde deur (zie Kalendergestuurde deuren toevoegen), en dat er ten minste één kalender aan de relais is gekoppeld (zie Kalenders koppelen aan kalendergestuurde deuren).

De netwerkmodule heeft twee relais die worden gecontroleerd door kalenderfuncties. U kunt enkelvoudige, eenmalige controles aanmaken, of controlesequenties die worden herhaald op basis van een kalenderregel. Controlesequenties kunnen rekening houden met uitzonderingen voor feestdagen.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Beheer > Overzicht netwerkmodules.

 2. Selecteer de gewenste netwerkmodule
 3. Rechtsklik op de geselecteerde netwerkmodule en selecteer Wijzig controles.
  Er wordt een kalenderweergave geopend.
 4. Selecteer de datum voor de controle in de maandkalender aan de linkerkant van het scherm.
 5. Selecteer de datum voor de controle in de relaisspecifieke kolom aan de rechterkant van het scherm. U kunt de tijd selecteren door deze te schilderen met uw muis.
 6. Rechtsklik het geschilderde gebied en selecteer Controle toevoegen.

  Voeg als volgt controle-informatie toe:

  • Doel — Selecteer in dit keuzemenu de relais die u wilt controleren. Met andere woorden, selecteer Controledoorgifte 1 en Controledoorgifte 2.

  • Beschrijving — Voer in dit veld een beschrijving in voor de controle.

  • Controle begint — Voer in dit veld een begintijd in voor de controle.

  • Controle eindigt — Voer in dit veld een eindtijd in voor de controle.

  • Controlesequentie aanmaken — Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u een herhaalde controlesequentie aanmaken. Voeg als volgt sequentie-informatie toe:

   • Controle herhalen — Selecteer in dit keuzemenu hoe vaak de relaissequentie wordt herhaald. De opties zijn:
    • Elke week — Als u Elke week selecteert, wordt de controle elke week op de gedefinieerde tijd herhaald. Selecteer met behulp van de weekdagselectievakjes de weekdagen waarop de controle wordt herhaald. Defineer tevens de beëindigingscriteria voor de controlesequentie.
    • Elke maand — Als u Elke maand selecteert, wordt de controle een keer per maand op de gedefinieerde datum en tijd herhaald. Als u bijvoorbeeld 10 May 06:00 hebt geselecteerd als de waarde voor Eerste controle start en 10 May 22:00 als de waarde voor Eerste controle eindigt, wordt de controle toegepast op elke tiende dag van de maand, tussen 06:00 en 22:00.
    • Elk jaar — Als u Elk jaar selecteert, wordt de controle een keer per jaar op de gedefinieerde datum en tijd herhaald. Als u bijvoorbeeld 10 May 06:00 hebt geselecteerd als de waarde voor Eerste controle start en 10 May 22:00 als de waarde voor Eerste controle eindigt, wordt de controle elk jaar op 10 mei toegepast, tussen 06:00 en 22:00.
  • Standaard wordt de controlesequentie oneindig uitgevoerd. Als u een einddatum wilt definiëren voor de sequentie, selecteert u de Einddatum in de keuzelijst Controlesequentie eindigt, en definieert u de einddatum in het datumveld.

 7. Selecteer OK.
 8. Selecteer Opslaan.
 9. Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven
 10. Selecteer OK.
 11. Afhankelijk van de communicatie-instellingen, niet van het licentietype, worden de verzonden verzoeken in een wachtrij geplaatst, of onmiddellijk uitgevoerd.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket