Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Cilinders en token voorbereiden voor beheer op afstand

In deze sectie wordt beschreven hoe u cilinders en een token voorbereidt voor beheer op afstand via hotspot.

Ga als volgt verder.

 1. Bereid de Programmer als volgt voor voor de externe site:
  1. Voeg een token toe zonder deze te koppelen aan een gebruiker. Geef de token echter een naam die betrekking heeft op de lokatie van de externe site.
  2. Verstrek een Programmer en de token voor opslag op de externe site.
 2. Stel het standaard externe station voor de cilinders als volgt in:
  1. Selecteer Beheer > Overzicht netwerkmodules.

  2. Selecteer de Net Bridge die u wilt instellen als het standaard externe station voor de cilinders.
  3. Rechtsklik om Extern station voor cilinders instellen te selecteren.
  4. De wizard Bewerking van externe stations wordt geopend.
  5. Selecteer Volgende.
  6. Selecteer de cilinders die u wilt toewijzen onder de hotspots die zijn verbonden met deze Net Bridge.
   • — Klik op de knop Pijlen Rechts om alle items te verplaatsen naar de selectielijst.
   • — Klik op de knop Pijl Rechts om de geselecteerde items te verplaatsen naar de selectielijst.
   • — Klik op de knop Pijl Links om de geselecteerde items te verwijderen uit de selectielijst.
   • — Klik op de knop Pijl Rechts om alle items te verwijderen uit de selectielijst.
  7. Volg de wizard om de procedure te beëindigen.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket