Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Zones inschakelen

In deze sectie wordt beschreven hoe u zones inschakelt in iLOQ S10 Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Beheer > Informatie vergrendelingssysteem bewerken.

 2. Selecteer Zone-instellingen het Weergaven-gebied.
 3. In het keuzemenu Zonefunctionaliteit selecteert u:
  • Niet in gebruik — Zones zijn niet in gebruik.
  • In gebruik, exclusief personen en sleutels — Zones zijn in gebruik, maar niet voor personen en sleutels, zodat personen- en sleuteldata gemeenschappelijk beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Dit is de aanbevolen manier voor het gebruiken van zones.
  • In gebruik, inclusief personen en sleutels — De zonefunctie omvat tevens personen en sleutels.

   Opmerking:

   Overweeg, plan en bied zorgvuldig interne instructies over hoe de zones worden gebruikt voor personen en sleutels. Als u een te beperkte zonestructuur creëert voor personen en sleutels, ziet de subbeheerder mogelijk niet de bestaande sleutel / persoon waaraan het toegangsrecht moet worden toegevoegd. Dit kan tot ongewenste situaties leiden, waarbij:

   • Eén persoon meerdere sleutels heeft
   • Eén persoon meerdere malen voorkomt in het systeem
 4. In het keuzemenu Standaardzone voor nieuwe objecten selecteert u de gewenste zone waaraan nieuwe objecten, exclusief personen en sleutels, worden toegewezen, als de gebruiker toegang heeft tot de zone.
 5. In het keuzemenu Standaardzone voor nieuwe sleutels en personen selecteert u de gewenste zone waaraan nieuwe personen en sleutels worden toegewezen, als de gebruiker toegang heeft tot de zone.
 6. Selecteer Opslaan en sluiten.
 7. Er wordt een overzichtscherm weergegeven
 8. Selecteer OK.
 9. Voeg de gebruiksrechten Recht op bewerken zones, Recht op doorbladeren zones en Zonefuncties weergeven in voor de gewenste beheerders.
 10. Log uit van iLOQ S10 Manager.
 11. Log in op iLOQ S10 Manager.
 12. U kunt nu beginnen met het toevoegen van zones.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket