Select your region or visit global site

Support
Open navigation

De instellingen van het vergrendelingssysteem bewerken

In deze sectie wordt beschreven hoe u de instellingen van het vergrendelingssysteem bewerkt in iLOQ S10 Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Beheer > Informatie vergrendelingssysteem bewerken.

 2. Selecteer Instellingen het Weergaven-gebied.
 3. Het scherm met systeeminstellingen wordt geopend. De instellingen zijn:
  • Overhandigde sleutel kan worden gekoppeld aan een andere persoon zonder de sleutel te hoeven retourneren — Als deze instelling in gebruik is, kunt u een overhandigde sleutel loskoppelen van een persoon of opnieuw koppelen aan een andere persoon zonder de sleutel eerst te retourneren. Deze functie is nuttig als de sleutel van eigenaar wisselt zonder dat de sleutel wordt geretourneerd aan de beheerder.

   Opmerking:

   Als u een overhandigde sleutel koppelt aan een andere persoon zonder de sleutel eerst te retourneren, dient u aandacht te besteden aan de audit-trails op cilinders die geen klokken hebben. Deze audit-trails zullen weergeven dat de sleuteleigenaar de persoon is aan wie de sleutel was gekoppeld op het audit-trailkeuzemoment, aangezien een klokloze cilinder niet weet wanneer de persoon is gewijzigd. Als de sleutel wordt geretourneerd voordat deze wordt overhandigd aan een nieuwe persoon, zullen zelfs de klokloze cilinders weten welke beheerder gebruik heeft gemaakt van de cilinder. Het wordt daarom aanbevolen om de sleutel te retourneren voordat de sleutel wordt overhandigd aan een nieuwe persoon.

  • Perceelfunctionaliteit actief — Als gebruik wordt gemaakt van deze instelling, zijn percelen ingeschakeld. Voor meer informatie raadpleegt u Percelen.
  • Toegangsgroepen in gebruik — Als deze instelling wordt gebruikt, worden toegangsgroepen ingeschakeld. Voor meer informatie raadpleegt u Kalendergestuurde deuren.
  • Sleutel PIN-codes in gebruik — Als deze instelling wordt gebruikt, worden sleutel PIN-codes ingeschakeld. Voor meer informatie raadpleegt u Kalendergestuurde deuren.
  • Verdeelde cilindertijdsbegrenzingen in gebruik — Als gebruik wordt gemaakt van deze instelling, kunnen cilinders gebruikmaken van verdeelde tijdsbegrenzingen.
   Opmerking:

   Cilinders met softwareversie 94 of ouder kunnen alleen beide tijdgrenzen afhandelen, of helemaal geen tijdgrenzen.

   Cilinders met softwareversie 95 of nieuwer kunnen tijdgrens 1 of tijdgrens 2 afhandelen, beide tijdgrenzen of helemaal geen tijdgrenzen. Met andere woorden, deze cilinders kunnen verdeelde cilindertijdsbegrenzingen afhandelen.

   Deze selectie is onomkeerbaar.

   U kunt de softwareversie van een geprogrammeerde cilinder controleren in de cilinderroosterweergave, in de kolom SW-versie. Standaard is deze kolom verborgen.

  • Sleuteltagfunctie beschikbaar — De sleutels kunnen RFID-tags bevatten. Als dit het geval is, kunnen de RFID-gegevens als volgt worden beheerd:
   • Niet in gebruik — De sleutels bevatten geen RFID-tags.
   • Veld vergrendeld — De sleutels met RFID-tags worden geleverd door iLOQ, en de tags bevatten unieke ID's. De unieke ID wordt automatisch overgedragen aan de software wanneer de sleutel wordt geprogrammeerd. U kunt de ID niet handmatig bewerken.
   • Veld bewerkbaar — De sleutels worden geleverd door iLOQ. De sleutels worden uitgerust met RFID-tags door de klant, en de tags bevatten identifiers. De beheerder moet de tag-identifier handmatig typen tijdens het programmeren van de sleutel. De beheerder kan de identifier later bewerken.
  • Standaardtoegangsrecht — U kunt het standaardtoegangsrecht van het systeem in dit keuzemenu selecteren. Het standaardtoegangsrecht wordt automatisch toegevoegd aan nieuwe cilinders.
  • Net Bridge firmware remote update in use — Als deze instelling wordt gebruikt, werkt Net Bridge de software en firmware van zichzelf en op de busapparaten bij.
  • Update time — U kunt de begintijd definiëren voor de installatieperiode van de software en firmware. De toegestane installatieperiode bedraagt drie uur.
  • Uitgestelde Hot Spot sleutel update in gebruik — Als deze instelling in gebruik is, kunt u wijzigingen van toegangsrechten voor sleutels definiëren voor de toekomst. Deze wijzigingen zijn pas op de gedefinieerde datum beschikbaar op de hotspot voor sleutelprogrammering.
 4. Selecteer Opslaan en sluiten.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket