Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Sleutels

Sleutels verwijzen naar de sleutels in het vergrendelingssysteem.

U kunt het systeembeheer distribueren door één beheerder toe te staan programmeerwijzigingen voor sleutels te autoriseren. Een andere beheerder, bijvoorbeeld een beheerder met beperkte gebruiksrechten, kan geautoriseerde programmeertaken uitvoeren, maar niet de inhoud van deze programmeertaken wijzigen.

Vanuit het perspectief van iLOQ S10 Locking System, kunnen sleutels worden verdeeld in twee categorieën:

 • Logische sleutels — Logische sleutels zijn sleutelsdefinities die alleen bestaan in iLOQ S10 Manager.

  De logische sleutelsprogrammeerstatussen worden weergegeven in de afbeelding hieronder:

  Figuur: Programmeerstatussen logische sleutel

  Programmeerstatussen logische sleutel
 • Fysieke sleutels — Fysieke sleutels verwijzen naar de fysieke sleutels waarmee cilinders worden geopend.

  De programmeerstatussen voor fysieke sleutels worden weergegeven in de afbeelding hieronder:

  Figuur: Programmeerstatussen fysieke sleutel

  Programmeerstatussen fysieke sleutel

Het is van belang te beseffen dat, door de aard van het offline systeem, de status van de fysieke sleutels op de locatie en de status van de logische sleutels kunnen verschillen in de statusovergangsfase. Alleen wanneer de sleutelprogrammeersstatus Geprogrammeerd is, hebben de fysieke sleutel en de logische sleutel de gewenste, overeenkomende configuratie. In alle overige statussen kunnen er taken in behandeling zijn voor de sleutel. De status Geprogrammeerd is dus altijd de gewenste status voor de sleutels in het systeem.

In de software, is het van belang om te weten of de logische sleutel een fysieke tegenhanger heeft of niet. Als de logische sleutel een ROM_ID bevat in de software, heeft de sleutel tevens een fysieke tegenhanger. Als de logische sleutel geen ROM_ID bevat in de software, is de logische sleutel slechts een definitie van een nieuwe sleutel. De programmeerstatus van de logische sleutel geeft dus niet weer of de logische sleutel een fysieke tegenhanger heeft of niet.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket