Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Overzicht toegangsrechten

In deze sectie wordt beschreven hoe u toegangsrechten doorbladert in iLOQ S10 Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Extra gegevens > Overzicht toegangsrechten.

 2. De toegangsrechten met de zichtbaarheidinstelling Wordt standaard weergegeven worden weergegeven in de roosterweergave.
  Tip:

  Als u ook de toegangsrechten met de zichtbaarheidinstelling Niet als standaard tonen wilt weergeven, klikt u op het filterpictogram.

  De kolommen zijn:

  • Naam — Deze kolom bevat de naam van het toegangsrecht.
  • Beschrijving — Deze kolom bevat de beschrijving van het toegangsrecht.
  • Toegangsrecht met versie — Het selectievakje geeft aan of het toegangsrecht een toegangsrecht met versie is, of niet.
  • Versienummer — In deze kolom wordt het versienummer weergegeven, als het toegangsrecht een toegangsrecht met versie is.
  • Voorwaardelijke toegang — Het selectievakje geeft aan of het toegangsrecht voorwaardelijke toegang biedt of niet.
  • Standaardtoegangsrecht — Het selectievakje geeft het standaardtoegangsrecht aan.
  • Perceel — In deze kolom wordt het perceel weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.
  • Zone — In deze kolom wordt de zone weergegeven waartoe het toegangsrecht behoort.
  • Zichtbaarheid — Deze kolom bevat de toegangsrecht-zichtbaarheid. De opties zijn:
   • Wordt standaard weergegeven — Het toegangsrecht wordt standaard weergegeven.
   • Niet als standaard tonen — Het toegangsrecht wordt niet standaard weergegeven.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket