Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Een kalender voor de sleutel PIN-code toevoegen

In deze sectie wordt beschreven hoe u een kalender voor de sleutel PIN-code toevoegt in iLOQ S10 Manager.

U moet deze functie afzonderlijk activeren. Voor meer informatie, raadpleegt u De instellingen van het vergrendelingssysteem bewerken.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Extra gegevensKalenders.
 2. Rechtsklik op de roosterweergave en selecteer Toevoegen.
  De wizard Toevoegen van kalender wordt geopend.
 3. Selecteer Sleutel PIN-code kalender toevoegen.
 4. Geef de kalender een naam.

  Gebruik een naam die de functie van de kalender beschrijft, zoals PIN-code uren voor toegangsdeuren.

 5. Voer een optionele beschrijving in voor de kalender voor de sleutel PIN-code.
 6. Selecteer Volgende.
 7. Selecteer de tijd voor de controle deze te schilderen met uw muis.
 8. Rechtsklik op het geschilderde gebied en selecteer Controle toevoegen.

  Voeg als volgt controle-informatie toe:

  • Doel — De naam van de kalender die u bewerkt.

  • Beschrijving — Voer in dit veld een optionele beschrijving in voor de controle.

  • Controle begint — Voer in dit veld een begintijd in voor de controle.

  • Controle eindigt — Voer in dit veld een eindtijd in voor de controle.

  • Controlesequentie aanmaken — Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u een herhaalde controlesequentie aanmaken. Voeg als volgt sequentie-informatie toe:

   • Controle herhalen — Selecteer in dit keuzemenu hoe vaak de relaissequentie wordt herhaald. De opties zijn:
    • Elke week — Als u Elke week selecteert, wordt de controle elke week op de gedefinieerde tijd herhaald. Selecteer met behulp van de weekdagselectievakjes de weekdagen waarop de controle wordt herhaald. Defineer tevens de beëindigingscriteria voor de controlesequentie.
    • Elke maand — Als u Elke maand selecteert, wordt de controle een keer per maand op de gedefinieerde datum en tijd herhaald. Als u bijvoorbeeld 10 May 06:00 hebt geselecteerd als de waarde voor Eerste controle start en 10 May 22:00 als de waarde voor Eerste controle eindigt, wordt de controle toegepast op elke tiende dag van de maand, tussen 06:00 en 22:00.
    • Elk jaar — Als u Elk jaar selecteert, wordt de controle een keer per jaar op de gedefinieerde datum en tijd herhaald. Als u bijvoorbeeld 10 May 06:00 hebt geselecteerd als de waarde voor Eerste controle start en 10 May 22:00 als de waarde voor Eerste controle eindigt, wordt de controle elk jaar op 10 mei toegepast, tussen 06:00 en 22:00.
  • Standaard wordt de controlesequentie oneindig uitgevoerd. Als u een einddatum wilt definiëren voor de sequentie, selecteert u de Einddatum in de keuzelijst Controlesequentie eindigt, en definieert u de einddatum in het datumveld.

 9. Selecteer OK.
 10. Selecteer Volgende.
 11. Er wordt een overzichtscherm weergegeven
 12. Selecteer Gereed.
 13. Er wordt een overzichtscherm weergegeven
 14. Selecteer Sluiten.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket