Open navigation

Tilføjelse af oplysninger om cylindersystemet

Dette afsnit beskriver, hvordan du uploader en grundplan og tilføjer generelle oplysninger om cylindersystemet. Disse bruges, når du genererer de fælles adgangsrettigheder og lejlighedscylindrene.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Oplysninger om cylindersystemet.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur: Oplysninger om cylindersystemet
  Oplysninger om cylindersystemet
 2. Vælg, hvordan du vil håndtere Adgangsrettigheder.

  Valgmulighederne er:

  • Trappeopgange har delte adgangsrettigheder – Hvis du vælger denne indstilling, genereres der et enkelt sæt af fælles områder, og dette sæt deles mellem alle trappeopgangene.

   Dette er standardindstillingen.

  • Trappeopgange har særskilte adgangsrettigheder – Hvis du vælger denne indstilling, deles fælles områder ikke, og der oprettes et fælles område for hver trappeopgang. Tilføj antallet af trappeopgange i feltet Antal trappeopgange.

 3. Vælg, hvordan du vil håndtere Lejlighedsnumre.

  Valgmulighederne er:

  • Løbende nummerering – Der bruges en løbende lejlighedsidentifikator.

   Hvis du vælger denne indstilling, øges det løbende nummer med én for hver lejlighed.

   Dette er standardindstillingen.

  • Efter trappeopgang – Lejlighedsidentifikatorer er trappeopgangsspecifikke.

   Hvis du vælger denne indstilling, skal du indtaste serien af lejlighedsidentifikatorer for hver trappeopgang. Tilføj antallet af trappeopgange i feltet Antal trappeopgange, og serierne af lejlighedsidentifikatorer i en tabel som den, der vises herunder:

   Figur: Serier af lejlighedsidentifikatorer
   Serier af lejlighedsidentifikatorer
 4. Vælg Tilføj adgangsrettigheder.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.