Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Driftläge 2

Detta driftläge är avsett för anslutning av en eller två nätverkade låscylindrar. Vid behov kan reläutgångarna K1 och K2 användas för att styra elektriska lås via en kalender.

I detta fall är dörrmodulen inte programmerad.

Tabellen nedan beskriver ingångarna som styr utgångarna K1 och K2, om utgångarna är kalenderstyrbara och om dörrstatus kan anslutas till ingången.

Tabell 1. Driftläge 2
 K1K2DÖRRSTATUS
L1   
L2   
IN1   
IN2  X
KalenderXX 

Du kan ansluta potentialfri kontaktinformation, som t.ex. en magnetdörrkontakt, till IN2. På detta sätt kan du begära dörrstatusinformation via iLOQ S10 Manager och visa händelseloggen på dörrstatusen. Om du behöver få statusinformation från till exempel både låsets slutbleck och dörren, kan du seriekoppla lås- och dörrkontakterna. I det här fallet indikerar statusen om dörren är stängd och låst, eller ej.

Du kan distribuera denna installation enligt anvisningarna i Ansluta en fjärrstyrd cylinder. Ställ emmellertid DIP-switcharna OPTIONS enligt följande: 

S1ON
S2ON
S3OFF
S4OFF
S5OFF

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket